امروز چهارشنبه 31 مرداد 1397   -  08:46:05

فاقد تصویر

تکنولوژی 14 نانومتری چیست و در چه سالی معرفی شد ؟

همانطور که می دانید نانومتر یک واحد اندازه گیری است که مقیاس آن برابر است با یک میلیاردیم متر  . به فرایند تولید قطعات نیمه هادی یا الکترونیکی در مقیاس یک میلیاردیم متر را ساخت در مقیاس نانومتر می نامند . به عنوان مثال امروز بشر به تکنولوژی ساخت 14 نانومتر جهت یک تولید صنعتی دست پیدا کرده است . برای درک بیشتر این موضوع موبایل خود را 10 سانتی متر در نظر بگیرید چنانچه همین دستگاه با امکانات مشابه در مقیاس 10 میلیاردیم متر ساخته شود شما چه تصوری از این تکنولوژی خواهید داشت موبایل مورد نظر تنها با میکروسکوپ قابل شناسایی خواهد بود . این تکنولوژی در سال 2014 معرفی و تولید شد . البته امروز دانشمندان به تکنولوژی 10 نانومتری هم دست پیدا کرده اند ولی هنوز به مرحله تولید نرسانده اند چرا که هنوز با محدودیت های سنگینی روبرو هستند . دانشمندان پیش بینی کرده اند تا سال 2020 به تکنولوژی 5 نانومتر دست پیدا خواهند کرد . 
+++++++++++++++++++++++++++++
نویسنده : سید هاشم یعقوب نژاد 

ثبت شده در تاریخ یکشنبه 14 خرداد 1396 - 13:38

آرشیو کامل خبر